Model z wyciętym końcem i otworem

Gosia Ster JDE
Posty: 13
Rejestracja: 09 paź 2020, 11:26

Model z wyciętym końcem i otworem

Post autor: Gosia Ster JDE »

IDEA StatiCa Concrete

Obrazek

Wycięty koniec z otworem

1. NOWY PROJEKT

Postępując zgodnie z tym tutorialem krok po kroku, pokażemy jak zaprojektować i sprawdzić wycięty koniec z otworem w IDEA StatiCa Detail.
Zaczynamy od uruchomienia IDEA StatiCa Detail. Tworzymy nowy projekt, klikając Nowy . Otworzy się okno kreatora i możemy wybrać odpowiednią klasę betonu i otulinę . Następnie w szablonach wybieramy Elementy 1D i zaznaczamy element z Wyciętym jednym końcem

Obrazek

Obrazek

Obrazek


2. GEOMETRIA

Zaczynamy od modyfikacji geometrii. Szablon załadował trzy elementy: pręt M1, wycięty koniec DE1 i podporę punktowy PS1. Klikamy na DE1 i zmieniamy rodzaj skosu na skos prawostronny o szerokości 0,85 m .
Obrazek

Następnie dodajemy otwór. Aby je dodać, klikamy przycisk plus i w panelu Model wybieramy Otwór .

Obrazek

Zmieniamy kształt otworu na Okrągły i średnicę na 0,5 m . Aby umieścić otwór w żądanej pozycji, użyjemy wzorca i wstawiamy relację punktów. Głównym komponentem będzie M1, gdzie jako punkt główny ustwiamy nr. 8 , punkt wstawienia również nr. 8, a odległość między tymi punktami w kierunku X będzie wynosić 1,5 m.

Obrazek

IDEA StatiCa Detail ostrzega za pomocą komunikatów o błędach zaznaczonych na czerwono elementów, że długość szczegółu jest niewystarczająca. Ucięty koniec detalu powinien znajdować się w odległości co najmniej 1,5 * h od ostatniego źródła nieciągłości. W tym przypadku wystarczająca długość pręta wynosi 4,6 m . Wszystkie ostrzeżenia powinny zniknąć po wydłużeniu pręta M1.

Obrazek

3. OBCIĄŻENIA

Zmodyfikujemy przypadek obciążenia LC1, aby uzyskać trwałe efekty. Zastosujemy reakcję jako siłę ścinającą Vz z właściwej pozycji.

Obrazek

Przełączymy się następnie na przypadek obciążenia LC2.

Obrazek

Aby zmniejszyć wartości sił wewnętrznych na obciętym końcu, zmieniamy wartość obciążenia liniowego.

Obrazek

Ostatnim krokiem w definicji obciążeń będzie zmiana współczynnika częściowego dla quasi-trwałej kombinacji C2. Dostęp do okna dialogowego współczynnika częściowego można uzyskać z dowolnej zdefiniowanej kombinacji za pomocą ikony pióra obok reguły kombinacji. Zmieniamy współczynnik częściowy LC2.

Obrazek

4. ZBROJENIE

Aby wzmocnić ten konkretny model, zaczynamy od predefiniowanego szablonu w IDEA StatiCa Detail i modyfikujemy go. Zanim to zrobimy, przyjrzymy się, jak go wzmocnić w oparciu o wyniki narzędzi projektowych.
Klikamy ikonę Analiza liniowa, aby ją uruchomić. Aby lepiej zobaczyć pola najbardziej ściskane, możemy zastosować filtr - 1,4 MPa po prawej stronie wstążki. Oto wyniki, które możemy zobaczyć:

Czerwone obszary oznaczają ściskanie, a niebieskie rozciąganie. Jeśli jesteśmy zdecydowani wzmocnić szczegóły w oparciu o te wyniki, możemy przejść do wstaw/edytuj.

Obrazek

Pierwsza pozycja ST1 służy do modelowania strzemion. Zmieniamy średnicę strzemion na 10 mm i odległości między strzemionami na 50 2500/17 a200 . Jak widać, można łączyć kilka definicji odległości. Oznacza to, że pierwsze strzemię znajduje się 50 mm od krawędzi, następnie wypełniamy 2,5 m podziałką 17 i resztę wypełniamy co 200 mm.

Obrazek

Zmieniamy właściwości elementu zbrojenia GB1. Zastąpimy element zbrojenia IB1 inną grupą prętów w tym celu najpierw usuniemy IB1.

Obrazek

Aby dodać nowy element zbrojenia, użyj przycisku plus i wybierz opcję Grupa prętów w sekcji Model.

Obrazek

Zmieniamy definicję kształtu pręta GB4 na Na wielu krawędziach, a następnie dostosujemy średnicę (fi 18). Następnie w polu krawędzie wpisujemy numery wybranych krawędzi (4,6,1), aby umieścić zbrojenie w żądanej pozycji.

Obrazek

Przez dodany otwór do oryginalnego szablonu musimy dodać wzmocnienie wokół niego. Ponownie naciskamy przycisk plus i w sekcji Szkielety zbrojeniowe wybieramy Wokół otworu.

Obrazek

Modyfikujemy jego właściwości zgodnie ze zrzutem ekranu.

Obrazek

Po przełączeniu w nawigatorze do opcji Sprawdź , tak powinno wyglądać końcowe zbrojenie:

Obrazek

5. OBLICZENIA I SPRAWDZENIE

Rozpoczynamy analizę, klikając Sprawdź na wstążce. Model analityczny jest generowany automatycznie, wykonywane są obliczenia i można zobaczyć podsumowanie sprawdzeń wyświetlane wraz z wartościami wyników kontroli.

Obrazek

Aby przejść przez szczegółowe testy każdego komponentu, zacznij od zakładki Wytrzymałość. Pokaże to konkretne kontrole, takie jak wykorzystanie naprężeń, odkształcenia, rysy itp.
Aby uzyskać szczegółowe wyniki zbrojenia, należy kliknąć wiersz Wytrzymałość zbrojenia. Spowoduje to zmianę ikon wstążki i rozwinięcie tabeli w celu uzyskania wyników. Możemy wyświetlić wyniki dla odkształceń i naprężeń w każdym pręcie oraz ich wykorzystania.
Wszystkie wyniki można wyświetlić w ten sam sposób.

Obrazek
Obrazek

6. RAPORT

Wszystkie poprzednie dane wraz z wynikami są przedstawione w dostosowywanym raporcie. Ten dokument można wyeksportować do formatu PDF lub MS Word.

ODPOWIEDZ